Nadleśnictwo Niepołomice

Ścieżka w Nadleśnictwie Niepołomice, Leśnictwie Baczków ma prosty przebieg, prowadzi głownie drogą leśną przez drzewostany gospodarcze Puszczy Niepołomickiej. Spotkamy przy niej stosy i mygły pozyskanego drewna, ogrodzone kilkuletnie uprawy leśne oraz drzewostany, głównie sosnowe  w różnych klasach wieku. W każdym miejscu ścieżki widoczne są efekty pracy leśnika. Ścieżka kończy się miejscem pamięci z okresu II wojny światowej..

By dojechać do miejsca rozpoczęcia ścieżki „Pomocnik leśnika”, z Bochni kieruj się drogą nr 965 w stronę Zielonej, następnie w miejscowości Proszówki (za mostem na Rabie) skręć w lewo w kierunku miejscowości Niepołomice. W miejscowości Damienice skręć w prawo w ul. Leśną (przy skrzyżowaniu po lewej stronie jest widoczne gniazdo bociana), następnie kontynuuj jazdę do granicy lasu, tam znajduje się parking (współrzędne geograficzne GPS 50.004068, 20.403847). Za rogatką w odległości 80 m po prawej stronie znajduje się punkt, gdzie wykonujemy pierwsze zadania.