Nadleśnictwo Krzeszowice

Ścieżka w Nadleśnictwie Krzeszowice  prowadzi Doliną Grzybowską i prezentuje wyjątkowość jurajskich krajobrazów, bogactwo lasów rosnących na glebach wytworzonych na wapiennym podłożu w specyficznych warunkach mikroklimatycznych oraz sposób gospodarowania ukierunkowany na zachowanie różnorodności i trwałość lasu.

By dojechać do miejsca rozpoczęcia ścieżki „Pomocnik leśnika”, należy, poruszając się drogą DK 79 z Krakowa w kierunku Trzebini, w Zabierzowie na ul. Krakowskiej skręcić w lewo (przed parkiem Topólki), następnie kierować się w dół ul. Stanisława Kmity i po przejechaniu 1,6 km skręcić w prawo w ul. Józefa Kruka/Białych Brzóz i następnie po przejechaniu 100 m skręcić w lewo na parking. Naszą przygodę rozpoczynamy z parkingu (GPS  50.098758, 19.803771), idąc spacerkiem w kierunku lasu, za rogatką rozpoczynamy pierwsze zadania.